group-24

I forhold til mobning er vi eksperter.

Vidensbanken i Mobbehåndbogen bygger på 10.000 vis af 1:1 samtaler og gennemførte workshops, foredrag og kurser de sidste mange år.

I dette arbejde er mobning og trivsel ofte en del af hverdagen. Over årene er der blevet udviklet en lang række redskaber, både til at analysere og vise, hvor grelt det står til, men også til at sætte ind og gøre noget, dette i form af workshops og samtaler med mere.

Disse redskaber er nu tilgængelige på denne hjemmeside.

Vi er ikke forskere, vi er praktikere. Selvfølgelig bruger vi den forskning, der er tilgængelig, men vi arbejder hver dag med folk der er berørt af mobning – sådan helt lavpraktisk. 1:1 samtaler, trivselsworkshops, rådgivning, coaching.

Vi møder den enkelte i 1:1 samtaler, vi står i klassen/klasserne og laver trivselsworkshops med eleverne, vi støtter forældrene derhjemme og holder møder med disse hvis nødvendigt, og vi rådgiver undervisere i, hvordan de helt lavpraktisk kan gøre noget, der forbedrer situationen for den enkelte men også for klassen.

Vi er der, sådan helt praktisk i berøring med alle de involverede! Hver dag!

Vi har oprettet et lille korps af yderst kompetente coaches, der alle har tilgang til og er uddannet i vores ”hands on” redskaber og viden. Vi dækker Danmark, aktuelt kun i de store byer.

Vi har udgivet to bøger om mobning, henvendt til offeret, familien og også skolen.

Vi er i gang med at folde Mobbehåndbogen ud, aktuelt på engelsk og tysk.

Vi ved hvad mobning er, og vi ved hvad det gør ved folk.

Vi ved også, at der er en vej for den som det går ud over.

Vi har set det igen og igen. Vejen tilbage.

Vi er der!

Kontakt os her: 29882440

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search